پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس - 255 اسلاید

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس - 255 اسلاید

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس - 255 اسلاید

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس

پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

فنون نظریه شرطی سازی فعال
روش های افزایش رفتارهای موجود (تقویت مثبت، تعمیم، تمیز و تقویت منفی)
روش های ایجاد رفتارهای تازه ( تقلید و سرمشق گیری، تفکیک پاسخ، شکل دادن، زنجیره کردن)
روش های نگهداری رفتارهای مطلوب (تقویت نسبی {نسبی ثابت و نسبی متغیر} و تقویت فاصله ای {فاصله ای ثابت و فاصله ای متغیر})
روش های تقلیل دادن یا محو کردن رفتارهای نامطلوب (تقویت رفتارهای مغایر، سیری یا اشباع، محروم کردن، جریمه کردن، تنبیه)


یادگیری از طریق شناخت
نظریه های رفتاری برای توصیف و تحلیل روند یادگیری انسان در فرایندهای شناختی مانند بینش، تفکر، استدلال کافی نیستند.
در دیدگاه شناختی ایجاد موقعیت مناسب برای پرورش ادراک و شناخت و تشخیص روابط از نکات مهمی است که معلمان بایستی در فرایند آموزش- یادگیری به آن توجه کنند.


دركلاس درس:
ايجاد محيط هاي چالش انگيز كه دانش آموزان رابراي مشاركت فعال ترغيب كند،يكي ازوظايف معلمان است.آنچه درپي مي آيد،چندپيشنهاد براي نشان دادن چگونگي انجام اين كار است:
*اجازه ندهيد دانش آموزان براي مدتي طولاني صرفا شنونده باشند
*براي دانش آموزان فعاليت هاي عملي ازقبيل مشاهده كردن ؛آزمايش مهيا كنيد.
*براي كمك به فراگيرندگان ،درفرايند يادگيري، علايق وآرمان هاي آنان رامدنظر قرار دهيد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید روش ها و فنون تدریس از لینک زیر استفاده کنید: