پاورپوینت مفید فراماسونری - 36 اسلاید

پاورپوینت مفید فراماسونری - 36 اسلاید

پاورپوینت مفید فراماسونری - 36 اسلاید

پاورپوینت مفید فراماسونری

پاورپوینت مفید فراماسونری

پاورپوینت مفید فراماسونری

پاورپوینت مفید فراماسونری

پاورپوینت مفید فراماسونری

پاورپوینت مفید فراماسونری

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

فهرست
*فراماسونری چیست و توضیح اینکه علت نماد گرایی انها چیست.
*توضیح برخی از نمادهای انها و دلیل پیدایش ان.
*بحث در مورد شرکت والت دیزنی و را بطه ان با فراماسونری.
توضیح جشن پوریم یا هامان سوزی.
بحث در مورد ارم شرکتهای پپسی وکوکا کولا.
*عکسهای شیطان پرستان در داخل و خارج از ایران.
فراماسونری:کلمه ماسون یعنی بنا و فری ماسون یعنی معمار ازاد.ماسونری یک تشکیلات منظم جهانی و یک جمعیت سری است که کسی نمی تواند براحتی در ان نفوذ کند و به ارکان دولتهای جهان و اکثر وجوه سیاسی-اقتصادی و فرهنگی جوامع سلطه یافته است و بسیار هم ازادانه عمل می کنند.
مکان تصمیم گیری انها لژ نامیده می شود که پایه تعلیمات خود را از حکومت طاغوتی و شیطانی مصر باستان کسب کرده اند که نمونه های ان را در نمادهایی مثل اهرام و نقوشی که در سراسر لژها و نشریات ماسونی به چشم می خورد را می توان نام بردشرکت والت دیزنی
پس از مرگ وی فردی بنام مایکل ایزنر ریاست شرکت دیزنی را بر عهده گرفت و هم کیشان یهودی خود را نیز بر سر کار اورد .دیزنر که عضو ماسونری می باشد با استفاده از پیامهای زیر استانه در تبلیغات و کارتونهای خود سعی در به ثمر رساندن اهداف شیطان پرستی خود را دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید فراماسونری است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید فراماسونری از لینک زیر استفاده کنید: