پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام - 15 اسلاید

پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام - 15 اسلاید

پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام - 15 اسلاید

پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام

پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام

پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام

پول شما و زندگی شما

http://daryasell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

1) ايجاد نگرش مثبت از روابط جنسي
2) تبيين وظايف جنسي شوهر
3) تبيين وظايف جنسي زن
4) ضابطه مندي (اعتدال) در روابط جنسي
5) تربیت جنسی از دوران کودکی
6)تبیین قوانین بسیار جدی برای متعدیان به حریم سلامت جنسی
7)نگرش اقتضایی به امر ازدواج پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام
8- نگرش هدفمند به روابط جنسی پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام
نخستين گام در روايات شيعي جهت تامين سلامت جنسي زوجين ايجاد تلقي مثبت از روابط جنسي و نفي هرگونه احساس گناه يا شرمآور بودن آن در روابط همسران است. زشت بودن روابط جنسي يا داشتن احساس گناه از آن، از اموري است که بر اثر سنتهاي غلط يا برداشتهاي نادرست از متون ديني بوده است. اينرو، احاديث و روايات شيعي به شيوههاي زير اين تلقي را محکوم و نگرش مثبت از روابط جنسي ايجاد ميکنند: پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام
امور طيب و پاک، اموري است که در شرع مقدس اسلام و مذهب شيعي مجاز شمرده شده است و طيب به معناي هر چيز دلچسب و مورد پسند طبع است. اصل طيب آن است که حواس و نفس از آن لذت ميبرد. پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام
اين واژه در قرآن کريم، هم به عنوان وصف انسان آمده و هم به معناي پاک بودن از جهل و اعمال زشت و داشتن عمل صالح و هم وصف غيرانسان است، به معناي اموري که حلال و تا حد ممکن خالي از نقص باشد. در روايات شيعي، داشتن روابط جنسي در فضاي خانواده و با همسر از امور طيب و پاک شمرده شده است. پيامبر گرامي اسلام(ص) ميفرمايند: «چه شده است که گروهي چيزهاي پاک و حلال را بر خود حرام ميکنند؟ آگاه باشيد که من شبها ميخوابم و ازدواج ميکنم (آميزش جنسي با همسرم دارم) و در روز غذا ميخورم. پس هر کس از سنت من روي گرداند، از من نيست.» بنابراين، نخستين گام در احاديث ديني در ايجاد تلقي مثبت از روابط جنسي، پاک و حلال شمردن آن است.
بي ترديد بخشي از آموزههاي ديني و اسلامي درباره مسائل عبادي است و عبادت در اديان به طور عام و در اسلام و مذهب شيعه، به طور خاص جايگاه ويژهاي دارد. در انديشه شيعي، انسان به عنوان اشرف مخلوقات بوده و هدف از خلقت او عبوديت حق تعالي است. از اينرو، تمام اوامر و نواهي الهي در راستاي عبوديت هستند. در آموزههاي شيعي، برقراري روابط جنسي با همسر به عنوان يک عمل عبادي محسوب شده، پاداشهاي فراوان اخروي بر آن مترتب شده است.
امام صادق(ع) ميفرمايند: «در زمان رسول خدا(ص) زني به نام «حولاء» به پيامبر اکرم مراجعه ميکند و از بي اعتنايي و رويگرداني همسر خود شکوه کرده، ميگويد اي رسول خدا، هرچه خودم را آماده و خوشبو ميکنم، همسرم به من توجهي نميکند. آن حضرت(ص) فرمودند اگر شوهرت ميدانست که با توجه به تو چه عائدش ميشود اينگونه عمل نميکرد. سپس ادامه دادند... وقتي همسرت به تو توجه ميکند دو فرشته در کنار او قرار ميگيرد و او مانند کسي است که در راه خدا شمشير کشيده است تا زماني که با تو آميزش جنسي دارد گناهانش مانند برگ درخت ميريزد و وقتي غسل ميکند تمام گناهان از او کنده ميشود». در برخي احاديث، برخورداري از حسنات، ثواب صدقه و... به عنوان پاداش همسران در ازاي برقراري روابط جنسي مطرح شده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید سلامت رابطه و روشهای مدیریت آن در اسلام از لینک زیر استفاده کنید: